การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลำบาก

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และอยู่ในภาวะยากลำบาก ร่วมกับ นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: