ร่วมแรงแข็งขัน

ลูกจ้างประจำในตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ สร้างศาลาที่พัก ก่อสร้างทางเดิน ทำห้องเก็บวัสดุ ที่พักยาม ทาสีอาคาร ปรับพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

รูปภาพ: