แสดงความยินดี

9 ตุลาคม 2563  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นางศุภมาส  สินมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และแสดงความยินดีกับ  นายภัทรศฎากรณ์  โพธิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: