ติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2 กรกฎาคม 2563 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายวรญาณ บุญณราช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ตามมาตรการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียน และคณะครูอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

รูปภาพ: