อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC ปีการศึกษา 2563

29 มิถุนายน 2563 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: