พะเยา 1 ศึกษาดูงาน แพร่ 1

15 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: