พุธเช้า ข่าว สพฐ.

5 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: