การใช้หลักสูตรต้านทุจริต

10 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูที่ได้รับมอบหมายและครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด

รูปภาพ: