ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบให้นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาซ้อง โรงเรียนบ้านนาจักร ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยพบว่ามีอาคารเรียน ห้องสุขา และบ้านพักครู ได้รับความเสียหาย มีต้นไม้หักโค่นบริเวณโรงเรียน เบื้้องต้นกำชับให้นักการภารโรงดูแลบริเวณโรงเรียนในช่วงที่อาจเกิดพายุฤดูร้อน และให้โรงเรียนรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบประมาณช่วยในการซ่อมแซมต่อไป

รูปภาพ: