ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่

24 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ และได้มอบหมายให้โรงเรียแพร่ปัญญานุกูลเป็นเจ้าของสถานที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมี นายอนุรักษ์ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ: