อบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการจัดอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน และโรงเรียนสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม  การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคามต่างๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ  กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยมีนายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: