ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: