อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

3 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2562 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: