ป้องกันการทุจริต

26 ก.พ. 62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพป.แพร่ เขต 1 ประปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 คณะทำงานประกอบด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.พยอม แสนปัญญา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นางบุษยา ใจบุญทา เจ้าหน้าที่กลุ่มไอซีที/กลุ่มนโยบายแผน ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ: