ประชุม 3 เขตพื้นที่การศึกษา

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมุลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์จาก สพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ

พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6 ธ.ค.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

5 ธันวาคม 2561 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง “สวมเสื้อเหลือง-ตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” บริเวณหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ

4 ธ.ค.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระประชุมได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ มาบรรยายธรรม และมีการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎ

ทำบุญตักบาตร

3 ธันวาคม 2561 :นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานฯ ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed