ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่รอบด้าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกล VDO Conferrence

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จากนั้นเป็นการรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และต่อด้วยการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA

6 ส.ค.62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาในระบบ CATAS แก่ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง

พัฒนางานวัดและประเมินผล

2 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

บ้านวิทย์น้อยประถมฯ

30 ก.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องยมหิน โดยมี นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

โปรแกรม OFFLINE ระบบการรับนักเรียน

30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OFFLINE เกี่ยวกับการรับนักเรียน  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายภาคเช้าได้แก่ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ภาคบ่าย ครูและธุรการโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed