เอกสารโรงเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและส้วมนักเรียนชาย(โรงเรียนบ้านนาหลวง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่๔๙ และส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนรัฐราษฎบำรุง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนราษฎบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 งบประมาณ 2561

ราคากลาง การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 งบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ราคากลางครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2561

ราคากลางครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน