เอกสารโรงเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน