เอกสารโรงเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและส้วมนักเรียนชาย(โรงเรียนบ้านนาหลวง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่๔๙ และส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนรัฐราษฎบำรุง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนราษฎบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน