เอกสารสำนักงาน

แจ้งเลื่อน ประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57

แจ้งเลื่อน การประชุมคณะกรรมการ o-net จากวันที่ 30 ม.ค.57 ไปเป็นวันที่ 3 ก.พ.57

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 27 ธ.ค.2556 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน