เอกสารสำนักงาน

เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในสังกัด แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557

เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายในสังกัด แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะตลอดพรรษา ร่วมประดับธงธรรมจักรบริเวณรอบหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

ประกาศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

ประกาศ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) เรื่อง  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ด่วน ขอให้โรงเรียนสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ทุกโรง ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค.2557

"ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. แพร่ เขต 1  ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เว็บไซต์  http://210.246.188.154/obec/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค.2557 "

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557

ประกาศ เรื่องเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557 

สามารถดูที่ได้ http://www.sillapa.net/ หรือ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฏร์เจริญวิทย์) เรื่องรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาวเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฏร์เจริญวิทย์) เรื่องรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคาวเพื่อเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมือง จ.แพร่

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคูหา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคูหา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาคูหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาคูหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ ๗ – 9  มิถุนายน 2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน