ผลงานวิชาการ รายงานการใช้นวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้นวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนายทักษิณ เวียงยา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ