ผลงานวิชาการ ของนายพุทธทรง พนมมิตร รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ของนายพุทธทรง  พนมมิตร สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ