ผลงานวิชาการ ของนางยุพดี คำลือ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึก เรื่องสมการและการแก้สมการ

ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึก เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ของนางยุพดี คำลือ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ