ผลงานวิชาการ นางสมพิศ พนมมิตร แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสมพิศ พนมมิตร  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ