แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดย นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1