ผลงานวิชาการ ของนายสุรชัย สุริยไชย เรื่องรายงานการประเมินโครงการเกษตรนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)สงเคราะห์

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเกษตรนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)สงเคราะห์ อำเภอร้อกวาง จังหวัดแพร่

ชื่อผู้ประเมิน : นายสุรชัย สุริยไชย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)

ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: