ผลงานวิชาการ ของนายนิคม มะยาระ เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ  เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ