ผลงานวิชาการ ของนางอรทัย อุทธะยาน เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู

ผลงานวิชาการ  เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ.เมือง จ.แพร่   บทคัดย่อ1  บทคัดย่อ2