ผลงานวิชาการ ของนางสาวอินทิรา อินองการ รายงานผลการศึกษาพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการศึกษาพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา นางสาวอินทิรา อินองการ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: