ผลงานวิชาการ ของนางวาสนา เสภารัตนานันท์ เรื่องรายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)ฯ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร มาควบรวมโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางวาสนา เสภารัตนานันท์

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: