ผลงานวิชาการ ของนายพศิน เกาทัณฑ์ เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายพศิน เกาทัณฑ์

ปีที่ทำการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: