ประชุมกลั่นกรองฯ

24 เม.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1 

รูปภาพ: