สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่

17 เมษายน 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือในบริเวณที่ทำงาน ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี

รูปภาพ: