ถอดประสบการณ์

15 มีนาคม 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ดร.มนทกานต์ แก้วพฤกษ์ น.ส.ธีรวรรณ บุญบำรุง และ น.ส.ทิพวรรณ ปัญญากวาว จากสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. ถอดประสบการณ์จาก สพป.ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การทดสอบ NT และ O-NET) ตามโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป. และ สพม. ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: