โรงเรียนควบรวม

13 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.แพร่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชุม อ.ร้องกวาง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีควบรวมกับโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง เนื่องจากมีนักเรียนต่ำกว่่าเกณฑ์ที่กำหนด

รูปภาพ: