เปิดกีฬา 4 พยัคฆ์คีรี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ พยัคฆ์คีรี ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน 2 คือโรงเรียนบ้านแม่แรมและโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม จ.แพร่  โรงเรียนบ้านบ่อหอยและโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จ.น่าน โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รูปภาพ: