ผลงานวิชาการ ของนางกรรณิการ์ ปกเครือ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.แพร่ เขต 1 ของ นางกรรณิการ์ ปกเครือ บทคัดย่อ