ผลงานวิชาการ ของนายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐ รายงานผลการศึกษาการเรียนเรื่องการบวก และการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการเรียนเรื่องการบวก และการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) อ.เมือง  สพป.แพร่ เขต 1 ของนายภาณุพงศ์ ทาประเสริฐ บทคัดย่อ