ผลงานวิชาการ ของรายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือย บทคัดย่อ