ผลงานวิชาการ ของนายปรีชา แก้วปาเฟือย รายงานผลการศึกษาการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแะจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษรอบตัวกลุ่มสาระะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านแะจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษรอบตัวกลุ่มสาระะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 ของนายปรีชา แก้วปาเฟือย บทคัดย่อ