ผลงานวิชาการ ของนางดวงสินธุ์ สมเพชร รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกและตัวตั้งไม่เกิน 9 สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)  สพป.แพร่เขต 1 ของนางดวงสินธุ์ สมเพชร   บทคัดย่อ