ผลงานวิชาการ ของนางดารินท์ ซื่อตรง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนางดารินท์ ซื่อตรง   บทคัดย่อ