กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 การยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 การยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย: