ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้การแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้การแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1