ผลงานวิชาการ ของนายเฉลิมชัย คำขาด รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

ผลงานวิชาการ รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนายเฉลิมชัย คำขาด  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ