ผลงานวิชาการข องนายเป็ล แหวนทอง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนายเป็ล แหวนทอง สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ