ผลงานวิชาการ ของนางปิยะภรณ์ เต็งวีระกุล รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดพื้นฐาน

ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) ของนางปิยะภรณ์ เต็งวีระกุล สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ