ประชุม 3 เขต

16 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.เขต 37 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1, เขต 2 และ สพม.เขต 37 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมทางไกลแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

15 พ.ย. 61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

สภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา

15 พ.ย. 61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายการศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกวีรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

กีฬา สพฐ.เกมส์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมงานวันพระบิดาฝนหลวง

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม เป็นตัวแทน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ประชุมทางไกล นักเรียนยากจน

12 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สอบ สสวท.

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ชี้แจงรายละเอียด : ให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบทราบในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed