ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

24 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ รวมถึงแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพร โด

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอสอง

23 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านลอง อ.สอง จ.แพร่ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นสัปดาห์ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  โรงเรียนทั้งสองแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ.

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

23 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอสอง ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

21 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ได้กำชับให้ผู้บริหารและคณะครูได้ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษาสุขอนามัยส่วนตน การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้เป็นพฤติกรรมและเป็นวิถีชีวิ

รับชม

20 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศ

20 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

17 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้านพันเชิง และโรงเรียนบ้านนาจักร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดต้นไคร้แบ่งกลุ่มสลับวันเรียนตามเลขที่ ทำให้ในแต่ละวันจะมีนักเรียนมาเรียน 79 คน และ 74 คน ส่วนโรงเรียนบ้านพันเชิง มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในมาเรียนรวม มีนักเรียน 37 คน จัดการเรียนการสอนปกติ และโรงเรียนบ้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed