กำกับดูแล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับชมวีดิทัศน์ Presentation เหลียวหลัง แลหน้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ กำกับดูแล การจัดทำวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะผู้จัดทำประกอบด้วย

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) มีการจัดการนำเสนอผลงานของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอหนองม่วงไข่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณชน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มีก

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน Onsite

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน Onsite ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) การตรวจเยี่ยมพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านลอง(ฟอ

กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา เสื้อผ้าชุดนักเรียน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และคณะ ที่มาจัดกิจกรรมและบริจาคทุนการศึกษา เสื้อผ้าชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน จักรยาน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) พร้อมด้วย ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประเมิน ITA Online

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพป.น่าน เขต 1 นำโดย นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1 และคณะบุคลากรสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ณ ห้

ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อลดความเสียง และเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed